1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych przez Toyota Bońkowscy (Bońkowscy Auto Sp. z o. o.) z siedzibą w Komornikach, przy ul. Platynowej 2, NIP: 779 21 31 022, REGON: 639794040, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII KRS 0000159260 w celu marketingu produktów i usług. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie.

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celu marketingu produktów i usług spółki Toyota Bońkowscy (Bońkowscy Auto Sp. z o. o.) z siedzibą w Komornikach, przy ul. Platynowej 2, NIP: 779 21 31 022, REGON: 639794040, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII KRS 0000159260 zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wiem, iż: * administratorem moich danych osobowych jest Toyota Bońkowscy (Bońkowscy Auto Sp. z o. o.) z siedzibą w Komornikach, przy ul. Platynowej 2, NIP: 779 21 31 022, REGON: 639794040, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII KRS 0000159260, * podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, * celem przetwarzania jest marketing, * moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, świadczącym dla administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej i hostingu poczty, * dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, * mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, * podanie danych osobowych jest dobrowolne.